Pátyolgató Óvoda

ahol minden pátyi gyerek megfordul...

Bemutatkozás

A Pátyolgató Óvoda, Páty Község Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmény. Környezete változó adottságokkal bír, a Csibe és a Tyúkanyó épületek klasszikusnak mondhatók, tágas csendes udvarokkal. A Csicsergő, az Új épület korszerűek új építésűek ill. felújítottak. Az udvarok tágasak, a legújabb jogszabályokban leírtaknak megfelelő játékokkal felszereltek. Az 5 épület összesen 13 csoportszobát tudtunk elhelyezni. Az új épületben tornaterem is található. Csoportjaink jelenleg homogén és vegyes csoportok.

Az óvoda valamennyi dolgozója gyermekszerető. Nevelőtestülete jól felkészült, felsőfokú végzettségű óvónőkből áll, akiknek feladata a családi nevelés kiegészítőjeként minőségileg más hatásokkal fejleszteni a gyerekek személyiségét, elősegíteni annak teljes kibontakozását.

Az óvónők munkáját lelkes dadus nénik és pedagógiai asszisztensek segítik, a gyermekek fejlesztésében pszichológus, logopédus és gyógypedagógus is bekapcsolódik.

Helyi Programunk különlegességét az adja, hogy rengeteg lehetőséget kínálunk a gyerekeknek élményszerzésre, tevékenységre, közvetlen tapasztalatszerzésre. Célunk, hogy, ismerkedjenek meg mindazzal, amivel az életben okosan elfoglalhatja magát az ember. Megmutatjuk, hogy mi miért érdekes, mit mire lehet használni, vagyis tág teret biztosítunk az ismeretszerzéshez. Abban bízunk, hogy később, iskoláséveik alatt egyre inkább tudatosul bennük, hogy a sok lehetőség közül mit választanak, mivel szeretnének foglalkozni.

Hitvallásunk: Óvodánk minden dolgozója képességének, tudásának, emberségének legjavát adva törekszik arra, hogy érzelmileg gazdag, bizalommal teli, esztétikus környezetben a gyermekeket egyéni képességeinek megfelelően játékosan, sokoldalú tevékenységeken keresztül fejlessze, támogató környezet segítségével.

A közösen átélt élmények hatására sokat beszélgetünk, beszéltetjük a gyerekeket, segítve ezzel kapcsolatteremtő képességüket, anyanyelvi fejlettségüket. Nyitott jól kommunikáló gyermekeket nevelünk. A sok szervezett program mellett természetesen a csoportokban is zajlanak a célirányos foglalkozások az óvónők vezetésével. Frontálisan, és 4-6 fős csoportokban, egyénileg szervezzük az óvónő számára kötelező, a gyerekek számára választ foglalkozásokat. Ha konfliktushelyzet alakul ki, tanácsot adunk megoldásra. Színház, múzeumlátogatás, állatkert, kedvenc kirándulóhelyek felkeresése a környéken gyakori programjaink.

Igyekszünk a gyermekek környezetvédelemmel kapcsolatos érdeklődését felkelteni,pályázunk a Zöld ovi címre. Fontosnak tartjuk a meg-megújuló egészségnevelést, melyben a szülők a gyümölcsnapokat támogatva vállalnak aktív szerepet.
 
Óvodánk jellemzője a nagyfokú szülői aktivitás! Rengeteg segítséget kapunk, festésben eszközök vásárlásában, adományaikkal meghatározóan támogatják az óvoda működését.

A szülők igényeinek megfelelően alakítottuk ki a délutáni különórák rendjét. Angol, úszás, foci, ovis torna, tánc színesíti a gyermekek délutánjait. Szakmailag felügyeljük a szolgáltatások minőségét!

Közös célunk, hogy az iskolába induló gyermek érzelmileg gazdag, jól tájékozódó, megfelelő önbizalommal rendelkező, nyitott személyéggé váljon. Igényelje a közösséget, s annak életében tevékenyen vegyen részt. Derűs, a humort értő és igénylő, a szépre s jóra fogékony, boldog legyen.

Óvodánk nyitott a szülők számára, keressenek bennünket bizalommal!

Pátyolgató Óvoda 2016